Životopis

Nina Nováková, Mgr.

Poslanecká kancelář
Pražská 77/25
250 01 Brandýs n. L. – Stará Boleslav
telefon: 602 368 015
mail: nina@novakovanina.cz; novakovan@psp.cz

Vzdělání
Gymnázium v Brandýse n. L.
Filozofická fakulta UK v Praze, obor bohemistika-latina
Pedagogická fakulta UK, obor základy společenských věd, rozšiřující vzdělávání v oboru etické výchovy a katechetiky.

Pracovní praxe
Pedagogická činnost:
Krátce učitelka na základní škole, v současné době zástupkyně ředitelky a učitelka na gymnáziu v Brandýse n.L. (obory latina, základy humanitní vzdělanosti, psychologie, sociologie, filozofie, etická výchova).
Přednáší latinu na Vyšší odborné škole pro zdravotnické záchranáře a farmaceuty,
Lektorka kurzů komunikace pro ženy – policistky, autorka vzdělávacího programu pro seniory Nestárneme – zrajeme k moudrosti, autorka vzdělávacího programu Tajemství chrámů

Další profese
Deset let se věnovala sólovému zpěvu a vedení country-rockové skupiny (NDR, NSR, Rakousko, Švýcarsko), založila a krátce vedla přírodní regenerační centrum.

Veřejné funkce
Neziskové organizace:
Česká křesťanská akademie
předsedkyně Matice staroboleslavské

Členka organizačních týmů
Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi
festivalu dětských a studentských pěveckých sborů Musica Angelica
literární a recitační soutěže Macharův Brandýs

Politické funkce
předsedkyně regionu Praha – východ TOP09
místopředsedkyně Středočeské TOP09
členka výkonného výboru TOP09
koordinátorka expertní skupiny církve a občanská společnost

Samospráva
od roku 2006 zastupitelka v Brandýse n.L.-Staré Boleslavi
od roku 2011 neuvolněná místostarostka v Brandýse n.L.-Staré Boleslavi od roku 2012 do roku 2014 krajská zastupitelka

Výsledky ve veřejných funkcích:
Iniciátor a garant:
Záchranná síť – tři navazující setkání starostů, sociálních pracovníků a poskytovatelů sociálních služeb z neziskových organizaci z regionu obce s rozšířenou působností.
Živý svět a já – dvě navazující setkání žáků a učitelů všech škol ve městě na téma ekologická výchova dospělých
První fáze Rodinného ekocentra Residence
Komunitního plánování sociálních služeb
Nízkoprahového denní centrum pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
Městské komunitní centrum pro juniory a seniory
Zapojení města do Národní sítě zdravých měst

Osobní heslo
„S úctou a respektem“

Rodina
vdaná, 1 syn

Zájmy
rodina, historie, zvířata