Očkování dětí: Důvěru neposílí sankce, ani nadřazený postoj k rodičům

Březen 3, 2015

Dnes, tj. v úterý 3. 3. jsme s panem poslancem Farským spolupořádali seminář v Poslanecké sněmovně „Povinné očkování dětí v systému ochrany veřejného zdraví“, v jehož rámci jsme nastínili podobu pozměňovacího návrhu, který budeme předkládat při projednávání novely zákona o veřejném zdraví ve 2. čtení.

Změny, které spolu s kolegou Janem Farským navrhujeme:

  • Za klíčové považujeme zavedení odpovědnosti státu za škodu na zdraví způsobenou v  souvislosti s pravidelným očkováním. Tuto odpovědnost na sebe bere například i Německo, kde je očkování pouze doporučené.
  • Zavádíme termín individuální očkovací plán. Většina rodičů povinné očkování neodmítá, ale chce mít jistotu, že probíhá v takovém rytmu, který je optimální pro jejich dítě. Individuální očkovací plán je operativní – vznikne na základě dohody mezi lékařem a zákonnými zástupci a v rámci přijímání dítěte do všech zařízení má stejnou platnost, jako potvrzení o pravidelném očkování. Zamezíme tak nespravedlivému diskriminování dětí, jejichž rodiče patří k maximálně odpovědným.
  • Navrhujeme zrušit sankce pro organizace, které pořádají zotavovací a volnočasové pobytové akce pro děti. Pokuty v řádu statisíců, jak navrhuje novela, jsou pro ně likvidační a odrazující. Přitom právě takové akce mají pro zdravý vývoj dětí velikou hodnotu a zaslouží si celospolečenskou podporu.
  • Navrhujeme zrušit plánované likvidační milionové sankce pro lékaře.
  • Důležitá je možnost zvolit alternativní vakcínu. Náš návrh počítá s tím, že variantní vakcína, kterou zvolí zákonní zástupci, a která je u nás registrována, bude z povinného pojištění hrazena do výše ceny vakcíny obvykle užívané.
  • Navrhujeme, aby neočkované děti nebyly vyloučeny ze zařízeních péče o děti. A to vedle mateřských a lesních školek i z dětských skupin nebo dětských koutků. Plánované zavedení povinného vzdělávání v posledním roce před základní školou, by v souvislosti s tím způsobilo jejich nezákonnou diskriminaci.